Životné poistenie

Nič nie je dôležitejšie ako Vaše zdravie

Rizikové životné poistenie je základným kameňom všetkých Vašich ďalších finančných cieľov a plánov.

Životné poistenie je pravdepodobne najzáľudnejšia téma v rámci finančných produktov. Máme za to, že najvšeobecnejšie popísaným dôvodom nespokojnosti klientov so životným poistením je to, že keď klient poistenie uzatváral, neboli mu poskytnuté kompletné informácie. Toto je niečo čo sa Vám so sprostredkovateľmi našej spoločnosti nestane. U nás sa dozviete úplne všetky potrebné informácie o vašej nastávajúcej zmluve. Okrem ceny a krytia Vás oboznámime o tzv. karenčných dobách, podmienkach a procese poistného plnenia zo zmluvných pripoistení, o prípadných výlukách zmluvných pripoistení, upozorníme Vás na prípadné riziká, o ktorých by ste sa mohli prípadne domnievať že ich kryté máte a pritom to tak nie je, a podobne.

013 - Life CoverCreated with Sketch.

Chráňte svoj
príjem

004 - Family CoverCreated with Sketch.

Chráňte životný štandard
Vašej rodiny

Životné poistenie je rovnako ako akýkoľvek iný finančný produkt právnym vzťahom, v ktorom majú obe zmluvné strany svoje práva a povinnosti. Pokiaľ máte životné poistenie nastavené správne a ste oboznámení so všetkými informáciami, tak máte istotu, že sa na Vašu poisťovňu budete môcť v prípadných neželaných ťažkých životných a finančných situáciách bezpochyby spoľahnúť.

Napíšte nám