Investovanie a sporenie

Zhodnoťte Vaše úspory efektívne

ALCHEMAS klientom poskytuje najlacnejšie a najširšie sporiace a investičné možnosti.

Čo Vám napadne keď sa povie investovanie alebo sporenie? Rozdiel v pojmoch sporenie alebo investovanie nie je, oba pojmy označujú jedno a to isté – tvorbu rezerv.

Z našich skúseností, tak ako aj z verejných údajov vyplýva, že väčšina ľudí si rezervy, či krátkodobé, strednodobé alebo do dôchodku, buď nevytvára, alebo si ich vytvára prostredníctvom drahých sporiacich produktov, ktorých stratégia mnoho krát nie je prispôsobená situácii klienta.

Podielové
fondy

ETF
fondy

Indexové
fondy

Dlhopisy
a akcie

V ALCHEMAS vnímame otázku tvorby rezerv ako jednu z najdôležitejších pre to, aby sa ľuďom zmenil životný štandard, ktorý si môžu dovoliť. Preto ako jedna z mála sprostredkovateľských firiem poskytujeme klientom iba tie najlacnejšie možnosti sporenia a investovania. Sme tu pre Vás, aby Vás už nič podobné ako Korona-kríza neprekvapilo, alebo aby ste na dôchodku poberali skôr rentu ako iba dôchodok.

Napíšte nám