Zásady ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť ALCHEMAS s.r.o., Prievozská 4D, 821 09  Bratislava, IČO: 52056350  (ďalej len “prevádzkovateľ”)

Prevádzkovateľ IS spracúva osobné údaje o dotknutých osobách v následujúcich informačných systémoch:

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: Email: office@alchemas.eu

Napíšte nám