Vybudujte vlastnú firmu

Poskytneme Vám zázemie a know-how

Budujte niečo vlastné

ALCHEMAS poskytuje svojim spolupracovníkom v rámci pracovného prostredia a podnikateľského zázemia nadpriemerný štandard.

Spoločnosť ALCHEMAS pôsobí v našej spolupráci ako obchodný partner, ktorý zastrešuje pre našu úspešnú spoluprácu všetky potrebné legislatívne a technické náležitosti. To pre Vás znamená dve zásadné veci a to, že náklady na štart Vášho podnikania sú prakticky nulové, a to najcennejšie – máte k dispozícii priestor sústrediť sa iba na realizáciu svojich podnikateľských plánov.

Prečo ALCHEMAS?

V ALCHEMAS sme presvedčení, že vo finančnom sprostredkovaní - finančných službách, v jednom z najprogresívnejších sektorov trhu ide o viac ako iba o biznis.

Kto chce v tomto sektore uspieť, musí poskytovať svojim spolupracovníkom inovatívne prostredie a dlhodobé možnosti pre osobnostný a podnikateľský rast. V našom tíme máte možnosť nájsť mnoho zaujímavých osobností, tímový duch a omnoho viac ako iba kolegov z práce. V spolupráci s nami dokážete získať veľa dôležitých praktických informácií a skúseností svojho pracovného života. 

ALCHEMAS dbá o neustále vzdelávanie svojich spolupracovníkov a to od samého začiatku spolupráce. Tieto hodnoty v kombinácii so zameraním na rast firmy, predstavujú našu stratégiu ako si dlhodobo získavať väčší podiel na trhu a budovať obchodnú sieť vedenú úspešnými manažérmi s podnikateľským myslením.

Nová generácia

Existuje mnoho finančných sprostredkovateľov, ktorí majú stovky dlhodobých spokojných klientov. Klient, ktorý vyžíva služby takéhoto finančného sprostredkovateľa hodnotí vzájomnú spoluprácu vysoko pozitívne. Preto môžme povedať, že povolanie finančného sprostredkovateľa je čoraz žiadanejšie. Na druhej strane, kvalitných finančných sprostredkovateľov je na pokrytie potrieb klientov na Slovensku stále málo. ALCHEMAS tento fakt vníma ako veľkú príležitosť.

ALCHEMAS poskytuje rôzne možnosti spolupráce. Pre každú z nich však platia obojstranné podmienky spolupráce zakladajúce na pilieroch etiky, transparentnosti a kvalitnej práce voči klientom, ktorá je pre ALCHEMAS absolútnou prioritou.

Úspech je dlhodobosť

Napíšte nám